Indeks Bursa Saham dan Valas Taiwan 15 Januari 2020

  • 15 January, 2020
  • 譚雲福
Bursa Saham dan Valas Taiwan

Bursa Saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, ditutup pada level 12.091,88 poin, turun 87,93 poin, dengan jumlah transaksi NT$ 148,97 miliar.


Nilai tukar 1 Dolar Amerika Serikat terhadap Dolar Taiwan= NT$ 29,89

Nilai tukar 1 Dolar Taiwan terhadap Rupiah = Rp. 457,29

Nilai tukar 1 Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah = Rp. 13.680,5

Komentar

Terbarumore